Apie klubą

Šakių Džiudžitso ir Kobudo sporto klubas „Ošimas” oficialiai įkurtas 1994 09 22, jo įkūrėjas ir klubo prezidentas- Vytautas Smirnovas. Klubas yra visuomeninė organizacija, veikianti Šakių rajone, turinti savo pavadinimą, simboliką, atsiskaitomąją saskaitą, antspaudą, Būstinę. Klubas yra Lietuvos Džiudžitso ir Kobudo federacijos narys, registruotas Šakių raj. Savivaldybės registre, priklauso Šakių raj. savivaldybės kūno kultūros ir sporto skyriui.
Klubo tikslai ir uždaviniai:
–    Propaguoti Džiudžitso meną ir sportą, vienyti gyventojus ir sportininkus fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, kūno kultūrai ir Džiudžitso menui plėtoti.
–    Sudaryti sąlygas praktikuoti Zen meditavimą, kūno kultūrą ir sportą, savo veikla tenkinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų poreikius, rūpintis savo kūno kultūra, sporto turizmo poreikiais, siekti kontaktų su Lietuvos ir užsienio šalių sporto klubais, federacijomis, rengti bendrus sportinius renginius.
–    Rengti įvairaus lygio sportines varžybas ir šventes, rengti perspektyvius sportininkus miesto, rajono, Lietuvos Respublikos rinktinėms.
–    Sistemingai organizuoti ir vykdyti klubo narių sveikatos būklės kontrolę, dalyvauti kūno kultūros ir sporto varžybose.
Klubas didesnį dėmesį skiria ne sportiniams rezultatams, bet dvasiniam asmenybės ugdymui. Fiziškai ir dvasiškai tobulėdamas mokinys pradeda pats pastebėti savo galimybes ir gali realizuoti save ne tik varžybose, bet ir realiame gyvenime. Mokinys išmokęs tam tikrą programą, laiko egzaminus ir gauna sertifikatus.
Klubo veiklos kryptys:
1. Zen meditavimo grupė
2. Reiki/ sveikatingumo grupė
3. Harmonija ir sveikata
4. Rytų kovos menai (Jiu-Jitsu ir kobudo)
5. Dziudo grupė